Stor interesse for Recovery i Helse Fonna-regionen

F.v: Bernt Netland, KORUS/Helse Fonna, Elin Wetås Jara, seniorrådgjevar KS Rogaland, Veronica Lopez, erfaringskonsulent Recovery ressursbase, Ellen Aarre, Fylkesmannen i Rogaland og Sigrid Bøthun, Læring og mestringsteamet i FOUSAM.

9. desember 2019 gjennomførte prosjektet Recovery ressursbase erfaringssamling på Stemnestaden i Tysvær. Dette var ei oppfølging av Læringsnettverket psykisk helse og rus, med fokus på recoveryorientert praksis, 2016-2017. Det var 140 deltakarar frå kommunar, helseforetak og brukarorganisasjonar.

Det var 140 deltakarar frå kommunar, helseforetak og brukarorganisasjonar.

Fokus på dagen var «Å bygge liv i eit samfunnsperspektiv».

Professor Emerita Marit Borg har i ei årrekke arbeida med forsking og utdanning innan psykisk helse. Ho hadde hovedinnlegget denne dagen med fokus på recovery i eit samfunnsperspektiv.

«Recovery» er en prosess. Det handler om å ta tilbake alt som er tapt, rettigheter, ansvar, avgjørelser, muligheter, støtte og hjelp. Laurie Curtis, 1998.

Marit Borg, professor emerita, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitetet i Sørøst-Norge.

Kari Nygård og Kjellaug Iversen delte korleis Haugesund kommune har jobba vidare med forbedringsteam etter deltaking i KS-nettverket.

Kari Nygård, avdelingsleiar og Kjellaug Iversen

Erfaringskonsulent Pål Berger delte innslaget «Fyll dagene».

For dei kommunane som er interessert i meir informasjon kjem me gjerne på besøk.

Kontaktinformasjon til prosjektleiing for Recoveryressursbase

  • Veronica Lopez  48112910

Veronica.lopez@helse-fonna.no

  • Sigrid Bøthun, 95838810

Sigrid.boethun@helse-fonn.no

  • Bernt Netland, 91722548

Bernt.netland@helse-fonna.no

Scroll to Top