Velkommen til kurs i Edinburgh-metoden (EDPS) og støttesamtaler

FSU Barn og unge i samarbeid med Familieambulatoriet, Helse Fonna arrangerer kurs i Edinburgh-metoden (EDPS) og støttesamtaler.

Kurset gir innføring i kartlegginggsverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EDPS) og hvordan tilby støttesamtaler i svangerskapsomsorgen og på helsestasjonen.

NÅR

Onsdag 9. november og onsdag 30. november kl. 09.00 -15.30 begge dager.

Sted: Worum-bygget 2. etg. Karmsundgt 77, Haugesund.  Parkeringsplass utenfor.

INNHOLD

Dag 1

  • Psykisk helse i svangerskap og barseltid
  • Gjennomgang av kartleggingsverktøyet EPDS, skåring og samtale om psykisk helse
  • Praktisk bruk av Edinburgh-metoden

Dag 2

  • Utvikling av kommunikasjonsferdigheter
  • Den gode dialogen
  • Aktiv lytting
  • Bruk av støttesamtaler

Dagen inneholder øvelser og rollespill. Deltagerne bes lese denne før opplæringen: «Edinburgh-metoden. Personsentrerte støttesamtaler ved nedstemthet og depressive symptomer i perinatalperioden – en introduksjon for helsepersonell«.

MÅLGRUPPE

Jordmødre, helsesykepleiere, kommunepsykologer, fastleger, behandlere ved DPS og BUP  og andre med interesse for Edinburgh- metoden.

FORELESERE

Norma Vågstøl, seniorrådgiver RKBU  Vest

Aslaug Haug,  psykolog RBUP Helse Sør- Øst

KREDITERING

Norsk sykepleierforbund godkjenner kurset som merriterende med 12 timer og Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

PÅMELDINGSINFORMASJON

Pris: Kr. 1000.- inkludert lunsj begge dager – betales ved påmelding. Begrenset antall plasser, maks 30 deltagere.

KONTAKTPERSONER

Kjersti Bårdsen, Familieambulatoriet Helse Fonna  

E-post: KjerstiRikkeNygaard.Bardsen@helse-fonna.no

Sølvi Heimestøl, FOUSAM 

E-post: solvi.heimestol@helse-fonna.no

 

Scroll to Top