Skrevet av Siv Emberland, nestleder i Ungdomsrådet i Helse Fonna 

«Fra forskning til praksis – hva virker i møte med barn og unge?», var tittelen på årets fellessamling for barneansvarlige og kontaktpersoner i Helse Fonna. Det var en vellykket dag med bra oppmøte fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.Fagdagen ble startet med innlegg av PhD stipendiat Trine Brun Kittelsen. Hun er en del av et større forskningsprosjekt ved Oslomet, og informerte om studien «Barn, søsken og foreldres erfaring med å leve med livstruende og livsbegrensende tilstander». Det var hovedfokus på søsken sin erfaring; «Hva med meg», som ble oppsummert i 3 hovedpunkter:

  • Å føle seg tilsidesatt  • Å leve med store påkjenninger i hverdagen  • Å ha egne behov

Det blir nevnt flere ganger at søsken trenger å bli sett, vite hva som skjer og tid med foreldrene sine. Det er ikke så mye som skal til, og det kan være en fordel at lærer eller helsesykepleier blir informert om situasjonen barnet står i.Vi fikk en fin gjennomgang av samhandling ved Reidun Rasmussen Mjør, samhandlingssjef i Helse Fonna. Her fikk vi innblikk i hva som rører seg i samhandlingsfeltet og informasjon om samhandlings avtaler.Ungdomsrådet var representert med Jonas Storesund og Siv Emberland, som presenterte arbeidsmetoder som brukes i Ungdomsrådet. De presenterte vårens arbeid med «Våre 11 beste tips» som handler om hvordan en best mulig kan møte ungdom i helsetjenesten. Det vil bli trykket opp plakater med disse tipsene om kort tid, som kommuner og avdelinger kan bruke.Barns Beste ved Mary-Ann Esperaas og Elisabeth Rø, hadde en informativ og lærerik bolk. Vi fikk oppfriskning i lovverk og pårørendeveilederen. De delte informasjon om kommunenettverk og koordinator nettverk for helseforetak som de har etablert. Her jobbes det nå blant annet med å utarbeide verktøykasse til kommuner, og oppdatering av nasjonale prosedyrer for helseforetak. Barns Beste fortalte om status for «Barn under radaren prosjektet». Videre ble det vist til hvem Barn som pårørende er, – hvordan har hverdagen deres endret seg, og hvilke behov har de?  Det ble lagt vekt på at barn som pårørende er en del av helsetjenesten, og de trenger informasjon, bli sett og inkludert.På slutten av dagen hadde en erfaringsutveksling fra praksisfeltet.Vi fikk høre fra Bømlo kommune ved Tina Olsen, om deres søskengrupper inspirert av «Siskens» fra habiliteringen.Etne kommune ved Elin Grindheim Hovda presenterte hvordan de arrangerer skillsmissegrupper. Anne Kjersti Larsen v/ LMS Somatikk, presenterte arbeidet med å lage et veilednings- og informasjonshefte til barneansvarlige i Helse Fonna. Det er under utarbeidelse, og vi fikk nyttige innspill inn i løpet av dagen.Til slutt delte Nettverksgruppen noen tips til nettsider, podkaster og andre samtaleverktøy.En fin dag, med variert innhold, og ny kunnskap!Gode evalueringer og tilbakemeldinger fra deltagerne, om at dagen har vært lærerik, spennende, interessant og nytt. Presentasjoner og tips-oversikt blir delt på FOUSAM sine sider om kort tid.